| 2022-07-14
CO DALEJ NA RYNKACH KRYPTOWALUT? 

W tym momencie na świecie dociera do nas znaczenie blockchain, czy DLT. Wydaje się, że sceptycy w niedługim czasie będą musieli porzucić swoje argumenty, jeśli nie będą chcieli obudzić się z przysłowiową ręką… Wiele aspektów kryptowalut wymaga jeszcze regulacji, co obecnie może być przedmiotem ogromnych nadużyć. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to nieuchronny kierunek. Mimo, że wybieram życie analogowe, to zawodowo zdecydowanie chcę podążać za możliwościami jakie przynosi rynek. A dlaczego? […]

Czytaj więcej
| 2021-02-17
Nagła zmiana REZYDENCJI PODATKOWEJ

Nagłe przyśpieszenie zmian ekonomicznych, globalizacji i digitalizacji naszego życia ułatwia podjęcie decyzji w zakresie rezydencji podatkowej. Wielu z nas się zastanawia, co dalej. Nie trzeba przecież tracić Polski z horyzontu. Ale jeśli myślimy o spędzeniu czasu np. w Javea (Hiszpania) gdzie odsetek zachorowań (Covid 19) jest najniższy w Europie, a słońce świeci 320 dni w roku, to warto zaplanować też kwestie finansów. Zmiana rezydencji podatkowej, czy podwójna rezydencja podatkowa to normalna […]

Czytaj więcej
| 2015-06-12
Spadek na Cyprze

Mimo ostatnich zmian regulacji podatkowych nadal wielu polskich inwestorów posiada udziały w spółkach cypryjskich. Pierwsze pokolenie, któremu udało się zgromadzić większy majątek stoi u progu decyzji o jego przekazaniu następcom. Wykorzystanie zagranicznych spółek w celu optymalizacji podatkowej wymaga precyzyjnego zaplanowania sukcesji oraz odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach będzie ona przebiegać.

Czytaj więcej
| 2015-03-01
Powiernictwo narzędziem w planowaniu sukcesji

Powiernictwo oznacza relację prawną, w której właściciel majątku powierza ją innej osobie (powiernikowi) w celu jej przechowania lub zarządzania nią w swoim imieniu, ale na rzecz powierzającego. Powiernik staje się w ten sposób zarządcą majątku rodzinnego. Zrozumiałe założenia. Niezrozumiały jest brak powiernictwa w Polsce.

Czytaj więcej
| 2015-01-16
Znaczenie powiernictwa w zarządzaniu majątkiem

Powierniczy stosunek prawny od wielu lat jest stosowany z powodzeniem w polskim systemie prawnym. Funkcję powiernika sprawuje np. bank prowadzący powierniczy rachunek bankowy lub osoba pełniąca funkcję wykonawcy testamentu.

Czytaj więcej
| 2014-02-27
Zmiany w systemach prawno-podatkowych nowym wyzwaniem dla usług powierniczych

Z powodu nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej oraz przesadnych wydatków publicznych państwa europejskie zgromadziły wyjątkowo wysokie zadłużenia. Rozwiązaniem pobudzającym gospodarkę mogłoby być zmniejszenie wydatków publicznych oraz ilości regulacji prawnych. Takie rozwiązania, mimo deklaracji, nie znajdują skutecznej realizacji.

Czytaj więcej
| 2014-02-24
Udziały w spółkach zagranicznych a prawo spadkowe

Podatki i śmierć to dwie rzeczy, których w życiu możemy być pewni. Próbujemy podejmować różne kroki związane z optymalizacją podatkową lub inwestycjami za granicami Polski, ale bez względu na nasze priorytety, deklaracja podatkowa oraz planowanie sukcesji majątkowej to rzeczy, które w naszych planach powinny znaleźć swoje miejsce.

Czytaj więcej
| 2013-12-30
Fundacja, trust, czy testament. Zarządzanie majątkiem i sukcesja majątkowa – rozwiązania dla najzamożniejszych

Historyczna i bezprecedensowa ingerencja w prawo majątkowe i dziedzictwo kulturowe naszego społeczeństwa, eliminująca prywatne majątki, pozbawiła nas wzorców związanych z ich zarządzaniem. Bogacące się obecnie społeczeństwo nie ma doświadczenia w zarządzaniu majątkiem rodzinnym i planowaniu międzypokoleniowej sukcesji.

Czytaj więcej
| 2013-12-15
Trusty

Trusty stanowią instytucję analogiczną do prywatnej fundacji, ale stosowaną w krajach common law. Można je założyć np. na Wyspie Man, Malcie, czy w Wielkiej Brytanii. Przez trust rozumiemy stosunek prawny, wywodzący się z systemu anglosaskiego, a kształtujący relacje pomiędzy trzema podmiotami: założycielem trustu, jego powiernikiem oraz beneficjentem.

Czytaj więcej
×