| 2015-07-08
Kiedy prokurent może działać łącznie z członkiem zarządu? Jest orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie!

Pragniemy zwrócić uwagę na niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, które wydaje się rozstrzygać kwestię w naszej ocenie niezwykle istotną dla praktyki codziennego funkcjonowania spółek. Kwestia ta dotyczy reprezentacji przez prokurentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Orzeczenie dotyczy także spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (w sytuacji gdy komplementariuszem takiej spółki jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Czytaj więcej
×