| 2021-02-17
Wykonawca testamentu – co kraj to obyczaj! Działaj zawczasu

Kiedy myślimy o mądrym rozdysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci nasze pierwsze skojarzenie to testament, najlepiej notarialny, z powołaniem wykonawcy i wydaje się, że wszystko mamy pod kontrolą – zabezpieczone. Ale czy faktycznie to wystarczy? Jeśli interesy i majątek testatora (spadkodawcy) są skoncentrowane w Polsce – dość łatwo dostosujemy postanowienia testamentowe do praktyki obrotu. Należy szczegółowo wskazać składniki majątku i związane z nimi rozrządzenia testamentowe oraz precyzyjnie opisać kompetencje wykonawcy testamentu. Schody pojawiają […]

Czytaj więcej
×