slider top
Kim jesteśmy

Pełnimy rolę zaufanego doradcy i powiernika dla ponad 30 klientów i ich rodzin. Nasi klienci działają na 3 kontynentach.

Kim jesteśmy

Grupą Spółek dedykowanych zamożnemu klientowi założoną przez dr Annę Marię Panasiuk, w skład której wchodzi YOURS Family Office, Kancelaria Prawna Panasiuk & Partners i butik inwestycyjny BE THERE. Tworzymy zespół doświadczonych doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, strategów oraz ekspertów finansowych. 

Zajmujemy się prawną i podatkową obsługą zamożnych osób i ich firm, w tym m.in. planowaniem i przeprowadzaniem sukcesji międzypokoleniowej. Wspieramy naszych klientów w ochronie istniejących aktywów i przetrwaniu niepokojów rynkowych. Pełnimy rolę zaufanego doradcy i powiernika dla ponad 30 klientów i ich rodzin. Nasi klienci działają na 3 kontynentach.

Nasze standardy

Usługi świadczone przez YOURS Family Office obejmują specjalistyczne doradztwo w zakresie zarządzania prywatnym majątkiem, usługi prawne, w szczególności planowanie sukcesji majątkowej, jak również opiekę podatkową. Oferujemy Państwu niespotykaną na polskim rynku usługę sprawozdawczości księgowej inwestycji rodzinnych oraz usługę profesjonalnego sekretariatu.

Doradzamy również w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Uczestniczymy w projektowaniu międzynarodowych struktur holdingowych m.in. na Cyprze, Malcie, w Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Rosji, na Węgrzech, wyspie Man, w Liechtensteinie, Monako, Holandii czy Szwajcarii. Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach umów akwizycyjnych, transakcji wyjścia dla wielu funduszy inwestycyjnych (w tym inkubatorów przedsiębiorczości) oraz w procesach pozyskania finansowania. Posiadamy rozległą wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku Private Equity. Szczególną uwagę przykładamy do bezpieczeństwa podatkowego proponowanych rozwiązań.


Cieszymy się wysokim zaufaniem Klientów, o czym świadczy fakt, że niektórzy z nich są z nami od 15 lat. Jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner o wysokiej reputacji.

Zapewniamy:

 • Zindywidualizowane podejście do spraw, kontekstu i uwarunkowań, w jakich funkcjonuje nasz Klient
 • Stały zespół doradców
 • Przejrzystość opłat
 • Dostęp do merytorycznej wiedzy zespołu fachowców
 • Niezależność od korporacji i wyników sprzedażowych narzucanych przez banki i inne instytucje finansowe
 • Dążenie do obniżenia wszelkich kosztów ponoszonych przez Klienta z tytułu operowania kapitałem/majątkiem
 • Jasne określenie celów usług Family Office dla danej rodziny
 • Określanie mierników efektywności i skuteczność ich realizacji
 • Zdolność do zarządzania ryzykiem całej rodziny
 • Pomoc w jasnym podziale obowiązków pomiędzy rodzinę a Family Office oraz innych zaangażowanych partnerów
 • Pełnienie roli koordynatora, kontaktującego się z różnymi instytucjami, który ma zdolność do całościowego spojrzenia na portfolio Klienta
 • Konsekwencję w działaniu zgodnie z przyjętym planem

Zespół Yours

Graf hover
dr Anna Maria Panasiuk

Wealth Advisor, Założycielka YOURS Family Office

Graf hover
Szczepan Adamski

Prawnik /prezes Zarządu YOURS sp. z o.o.

Graf hover
Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

Dr Anna Maria Panasiuk

Wealth Advisor, Założycielka YOURS Family Office

Założyciel i partner zarządzający kancelarii Panasiuk & Partners. Wieloletni doradca klienta w wealth management.

Kieruje zespołem prawników, doradców podatkowych i księgowych, gdzie usługi zespołu skierowane są na efektywne zarządzenia portfelem klientów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rynku kapitałowego, które zdobyła poprzez obsługę prawną funduszy inwestycyjnych oraz spółek holdingowych w ramach ich bieżącej działalności. Była zaangażowana w wiele projektów restrukturyzacyjnych oraz transakcje M&A, doradzając zarówno samym spółkom jak i inwestorom.

Jest też skutecznym negocjatorem, reprezentując Klientów na różnych etapach inwestycyjnych. Zaś dobór instrumentów inwestycyjnych wspiera swoim ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie międzynarodowych struktur holdingowych.

Jest specjalistą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza Klientom w realizacji rodzinnej polityki filantropijnej. Bezpośredni kontakt z przyszłymi spadkobiercami pomaga jej w angażowaniu nowych pokoleń w realizację rodzinnych planów inwestycyjnych. Jest kuratorem prywatnych fundacji oraz wykonawcą testamentów.

Na bazie zdobytych doświadczeń stworzyła zespół ekspertów oferujący usługi dla rodzin zamożnych pod marką YOURS Family Office, stając się jednym z pionierów tego typu usług na polskim rynku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ pod patronatem The Catholic University of America Washington DC oraz Executive Studies in Finance Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykonuje zawód adwokata. Jest doktorem nauk prawnych. Mecenasem sztuki oraz założycielem Fundacji Artis Causae.

Szczepan Adamski

Prawnik /prezes Zarządu YOURS sp. z o.o.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa finansowego, prawa spółek, jak również nadzoruje obsługę prawną i księgową krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w szczególności w zakresie tworzenia i zarządzania portfelami inwestycyjnymi.

W swojej praktyce łączy doświadczenie z zakresu prawa spółek i międzynarodowego planowania podatkowego z głęboką wiedzą o usługach i rozwiązaniach prawno-podatkowych w Europie oraz USA. Doradza Klientom w zakresie zmian kapitałowych i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi, niejednokrotnie powoływany jest do zarządów spółek kapitałowych celem usprawnienia lub stabilizacji ich funkcjonowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. praktykując w zespole doradców podatkowych, gdzie uczestniczył aktywnie w procedurach oraz negocjacjach w zakresie sporów przed organami podatkowymi.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

Posiada 20 lat doświadczenia w strategicznym zarządzaniu rozwojem firm, ich marek i produktów. Od 2018 roku Partner ds. Inwestycji w Panasiuk & Partners specjalizujący się w ocenie strategicznej spółek poszukujących dokapitalizowania. Zapewnia wsparcie klientom kancelarii w inwestycjach i obsłudze spółek – obiektów inwestycyjnych.

Doradca strategiczny i marketingowy, prowadzący eksperckie programy warsztatowo – szkoleniowe dla zarządów i wyższych kadr menadżerskich z ramienia Firmy Szkoleniowej INSPIRE. W latach 2015 – 2018 wspólnik i vice-CEO RISK Made in Warsaw. Wcześniej członek senior teamu zarządzającego, dyrektor ds. marketingu i produktu coffeeheaven – współtwórca sukcesu tej marki. Pozostałe doświadczenia zdobywała zarządzając marketingiem i PR: NorthFish, Costa Coffee, Timex Polska, Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”.

Specjalizuje się między innymi w ocenie strategicznej firm i siły ich marek,  ocenie potencjały rozwoju ich produktów w szczególności z sektorów nowych technologii, mediów, ecommerce, szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, dóbr luksusowych, branży retail, sektora mody.

Jako lider brała udział w licznych  projektach z zakresu zarządzania zmianą, zwiększenie efektywności, opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych ukierunkowanych na osiągnięcie silnej pozycji przez firmy i jej produkty.

Ukończyła: Wyższą Szkołę Zarządzania, The Polish Open Universtiy – z najwyższym wynikiem na roku, wśród wszystkich kierunków; Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim ze Złotą Odznaką Ekspertów PR, oraz program Zarządzania Biznesem dla kadr zarządzających w ICAN institute (Canadian International Management Institute)przygotowany przez Harvard Business Review.

Obecnie również prezes Fundacji Artis Causae, wspierającej poza edukacyjny rozwój naukowy i artystyczny dzieci żyjących w obszarach wykluczonych oraz działającej na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa, wspierając odtwarzanie wybranych zabytków i ich ochronę przed zniszczeniami czasu.

Wsparcie procesów inwestycyjnych

Graf hover
Andrzej Sałamacha

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Graf hover
Joanna Biernacka

księgowość

Graf hover
Marta Abramowska

asystent prawny

Andrzej Sałamacha

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Zdobywał doświadczenie przy wielu projektach z udziałem inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich spółek, z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia (także transgranicznego), podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, jak również z zakresu bieżącej obsługi spółek, prowadzenia posiedzeń organów spółek czy analiz związanych z różnymi aspektami ich działalności.

Jego zainteresowania i doświadczenie obejmuje również tematykę planowania sukcesji firm rodzinnych i problematykę prawnego i podatkowego zabezpieczenia biznesu w warunkach zmiany pokoleniowej.

Jako doradca restrukturyzacyjny jest ekspertem z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów będących w stanie upadłości, a także z zakresu spraw upadłościowych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu w 2005 roku. W 2011 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i w tym samym roku uzyskał pozytywny wynik egzaminu zawodowego, a następnie uzyskał wpis na listę radców prawnych.

Był uczestnikiem wielu szkoleń m.in. z zakresu prawa spółek, prawa konkurencji, ochrony wierzycieli na wypadek niewypłacalności dłużnika, a także z zakresu tzw. kompetencji miękkich.

W latach 2015-2016 ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Joanna Biernacka

księgowość

Współpracuje z dr Anną Marią Panasiuk od 2011 r. Do jej zadań należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, zarówno dla spółek zagranicznych, jak i polskich oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz ustawą o rachunkowości, a także badanie sytuacji podatkowej spółek oraz przeprowadzanie wstępnego audytu. Jej wiedza z zakresu księgowości europejskich spółek holdingowych jest nieodzowna w przygotowywaniu sprawozdań finansowych CFC dla zagranicznych spółek kontrolowanych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w ITCI oraz grupie YOURS wspierając działania departamentu księgowości pod okiem starszego księgowego, zespołu prawników oraz w kancelarii księgowo- audytorskiej w Nikozji.

Ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami holdingowymi oraz w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych i restrukturyzacyjnych, a także w likwidacji spółek.

Absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Marta Abramowska

asystent prawny

W kancelarii Panasiuk & Partners od 2013. Jej zadaniem jest wsparcie merytoryczne i logistyczne zespołu prawników w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej klientów, a także we wszelkich sprawach związanych ze składaniem dokumentów i nadzorowaniem postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Zastawów, czy też w urzędach statystycznym lub skarbowych lub ZUS.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu postępowań rejestrowych w procesach inkorporacji, przekształceń, restrukturyzacji oraz likwidacji zarówno krajowych jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych jak również ich oddziałów czy przedstawicielstw.

Samodzielnie nadzoruje i przygotowuje dokumentację związaną z podstawową obsługą korporacyjną krajowych spółek osobowych i kapitałowych oraz koordynuje z Klientami kwestie terminowego składania np. sprawozdań finansowych i podjętych uchwał do sądów rejestrowych i urzędów skarbowych.

W jej kompetencji leży nadzór nad dokumentacją korporacyjną i transakcyjną Klientów. Samodzielnie prowadzi i nadzoruje dla Klientów obowiązkową sprawozdawczość, np. wobec NBP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie długoletniej współpracy w warszawskim oddziale jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych, a od 2013 roku w zespole kancelarii Panasiuk & Partners.

×