| 2022-07-14

CO DALEJ NA RYNKACH KRYPTOWALUT? 

W tym momencie na świecie dociera do nas znaczenie blockchain, czy DLT. Wydaje się, że sceptycy w niedługim czasie będą musieli porzucić swoje argumenty, jeśli nie będą chcieli obudzić się z przysłowiową ręką… Wiele aspektów kryptowalut wymaga jeszcze regulacji, co obecnie może być przedmiotem ogromnych nadużyć. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to nieuchronny kierunek. Mimo, że wybieram życie analogowe, to zawodowo zdecydowanie chcę podążać za możliwościami jakie przynosi rynek. A dlaczego? […]

Czytaj więcej
| 2021-02-17

Nagła zmiana REZYDENCJI PODATKOWEJ

Nagłe przyśpieszenie zmian ekonomicznych, globalizacji i digitalizacji naszego życia ułatwia podjęcie decyzji w zakresie rezydencji podatkowej. Wielu z nas się zastanawia, co dalej. Nie trzeba przecież tracić Polski z horyzontu. Ale jeśli myślimy o spędzeniu czasu np. w Javea (Hiszpania) gdzie odsetek zachorowań (Covid 19) jest najniższy w Europie, a słońce świeci 320 dni w roku, to warto zaplanować też kwestie finansów. Zmiana rezydencji podatkowej, czy podwójna rezydencja podatkowa to normalna […]

Czytaj więcej
| 2021-02-17

A może fundacja? W Liechtensteinie? Nie! W Polsce!

Fundacje to osoby prawne o specyficznym sposobie funkcjonowania. Nie są to spółki ani spółdzielnie, ale w pewnych okolicznościach mogą działać w podobny sposób. Ponadto po spełnieniu określonych warunków, dochody fundacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Ogólnym warunkiem, który należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia, jest wydatkowanie dochodów fundacji na realizację jednego celów statutowych (określonych w ustawie o CIT, np. działalność naukowa, oświatowa, czy w zakresie kultury i sportu). Co istotne, ze zwolnienia można skorzystać jeszcze przed wydatkowaniem […]

Czytaj więcej
| 2021-02-17

Wykonawca testamentu – co kraj to obyczaj! Działaj zawczasu

Kiedy myślimy o mądrym rozdysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci nasze pierwsze skojarzenie to testament, najlepiej notarialny, z powołaniem wykonawcy i wydaje się, że wszystko mamy pod kontrolą – zabezpieczone. Ale czy faktycznie to wystarczy? Jeśli interesy i majątek testatora (spadkodawcy) są skoncentrowane w Polsce – dość łatwo dostosujemy postanowienia testamentowe do praktyki obrotu. Należy szczegółowo wskazać składniki majątku i związane z nimi rozrządzenia testamentowe oraz precyzyjnie opisać kompetencje wykonawcy testamentu. Schody pojawiają […]

Czytaj więcej
| 2020-11-19

Zapraszamy do Monako

19 listopada to dzień Święta Narodowego Monako, zwany również Dniem Suwerennego Księcia. To małe księstwo cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród ludzi ceniących luksus, ekologię i w wielu obszarach swobodę działania.

Czytaj więcej
| 2020-11-10

Dlaczego warto zostać rezydentem Monako?

Najczęściej trzy skojarzenia, które od razu nam przychodzą do głowy o Monako, to „raj podatkowy”, „luksus” i „książę Albert II”. Jednak, co ciekawe, dla mieszkańców Monako, Monako to znacznie więcej. Chodzi o bezpieczeństwo, jakość życia i wysoce wspierającą społeczność o międzynarodowej renomie. Bardzo frustrujące jest częste czytanie w prasie i różnych mediach, że Monako jest rajem podatkowym, kiedy tak nie jest. Niestety ludzie bardzo niesprawiedliwie oceniają Monako. Można powiedzieć, że oceniają książkę na podstawie okładki. Rzadko, która osoba poświęca czas i energię na to, żeby poznać bliżej to małe Księstwo, jakie ono jest oraz, co oferuje.

Czytaj więcej
| 2015-12-16

Wymiana informacji podatkowych zatacza coraz szersze kręgi

Polskie organy podatkowe mogą otrzymywać informacje dotyczące zagranicznych operacji, czy zagranicznych aktywów polskich podatników na kilka sposobów.

Czytaj więcej
| 2015-11-17

Planowane zmiany w podatkach dochodowych

W dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy mającej na celu wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt aktualnie czeka na podpis Prezydenta.

Czytaj więcej
| 2015-11-17

Jest wina czy jej brak – czyli kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Odpowiedzialność określona w art. 299 kodeksu spółek handlowych jest swoistym mieczem Damoklesa wiszącym nad każdym, kto pełni funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność ta jest surowa i nakłada na członków zarządu spółki z o.o. obowiązek zachowania wysokiej staranności w zakresie czuwania nad płynnością finansową spółki i jej wypłacalnością wobec wierzycieli.

Czytaj więcej
| 2015-07-08

Kiedy prokurent może działać łącznie z członkiem zarządu? Jest orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie!

Pragniemy zwrócić uwagę na niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, które wydaje się rozstrzygać kwestię w naszej ocenie niezwykle istotną dla praktyki codziennego funkcjonowania spółek. Kwestia ta dotyczy reprezentacji przez prokurentów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Orzeczenie dotyczy także spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (w sytuacji gdy komplementariuszem takiej spółki jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Czytaj więcej
| 2015-06-12

Spadek na Cyprze

Mimo ostatnich zmian regulacji podatkowych nadal wielu polskich inwestorów posiada udziały w spółkach cypryjskich. Pierwsze pokolenie, któremu udało się zgromadzić większy majątek stoi u progu decyzji o jego przekazaniu następcom. Wykorzystanie zagranicznych spółek w celu optymalizacji podatkowej wymaga precyzyjnego zaplanowania sukcesji oraz odpowiedzi na pytanie, na jakich zasadach będzie ona przebiegać.

Czytaj więcej
| 2015-06-01

Alternatywa dla FIZ

Zagraniczne fundusze inwestycyjne mogą stać się atrakcyjną alternatywą wobec polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych dla wszystkich zainteresowanych zarządzaniem majątkiem i planowaniem obciążeń podatkowych

Czytaj więcej
| 2015-05-27

Ulga na nowe Technologie

Warto zainteresować się rozwiązaniem, które ułatwia finansowanie inwestycji rozwojowych. Wkrótce być może zostanie ono zlikwidowane

Czytaj więcej
| 2015-03-01

Powiernictwo narzędziem w planowaniu sukcesji

Powiernictwo oznacza relację prawną, w której właściciel majątku powierza ją innej osobie (powiernikowi) w celu jej przechowania lub zarządzania nią w swoim imieniu, ale na rzecz powierzającego. Powiernik staje się w ten sposób zarządcą majątku rodzinnego. Zrozumiałe założenia. Niezrozumiały jest brak powiernictwa w Polsce.

Czytaj więcej
| 2015-01-16

Znaczenie powiernictwa w zarządzaniu majątkiem

Powierniczy stosunek prawny od wielu lat jest stosowany z powodzeniem w polskim systemie prawnym. Funkcję powiernika sprawuje np. bank prowadzący powierniczy rachunek bankowy lub osoba pełniąca funkcję wykonawcy testamentu.

Czytaj więcej
| 2014-02-27

Zmiany w systemach prawno-podatkowych nowym wyzwaniem dla usług powierniczych

Z powodu nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej oraz przesadnych wydatków publicznych państwa europejskie zgromadziły wyjątkowo wysokie zadłużenia. Rozwiązaniem pobudzającym gospodarkę mogłoby być zmniejszenie wydatków publicznych oraz ilości regulacji prawnych. Takie rozwiązania, mimo deklaracji, nie znajdują skutecznej realizacji.

Czytaj więcej
| 2014-02-24

Udziały w spółkach zagranicznych a prawo spadkowe

Podatki i śmierć to dwie rzeczy, których w życiu możemy być pewni. Próbujemy podejmować różne kroki związane z optymalizacją podatkową lub inwestycjami za granicami Polski, ale bez względu na nasze priorytety, deklaracja podatkowa oraz planowanie sukcesji majątkowej to rzeczy, które w naszych planach powinny znaleźć swoje miejsce.

Czytaj więcej
| 2013-12-30

Fundacja, trust, czy testament. Zarządzanie majątkiem i sukcesja majątkowa – rozwiązania dla najzamożniejszych

Historyczna i bezprecedensowa ingerencja w prawo majątkowe i dziedzictwo kulturowe naszego społeczeństwa, eliminująca prywatne majątki, pozbawiła nas wzorców związanych z ich zarządzaniem. Bogacące się obecnie społeczeństwo nie ma doświadczenia w zarządzaniu majątkiem rodzinnym i planowaniu międzypokoleniowej sukcesji.

Czytaj więcej
| 2013-12-15

Trusty

Trusty stanowią instytucję analogiczną do prywatnej fundacji, ale stosowaną w krajach common law. Można je założyć np. na Wyspie Man, Malcie, czy w Wielkiej Brytanii. Przez trust rozumiemy stosunek prawny, wywodzący się z systemu anglosaskiego, a kształtujący relacje pomiędzy trzema podmiotami: założycielem trustu, jego powiernikiem oraz beneficjentem.

Czytaj więcej
×