Fundacja Prywatna

Sposobem na bezpieczne i komfortowe zarządzanie własnym majątkiem oraz sukcesją spółek jest fundacja prywatna, znacząco różniąca się od tej, którą można założyć w naszym kraju. W Polsce fundacje mogą być powoływane do celów publicznych, najczęściej wspierania szlachetnych działań, natomiast fundacja prywatna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności za posiadane zobowiązania – stanowi ona bowiem odrębny podmiot prawa, samodzielnie ponoszący odpowiedzialność za własne zobowiązania. Zgromadzone w niej oszczędności nie podlegają egzekucji, dzięki czemu osobisty majątek jest zabezpieczony.

Jeżeli zainteresowała Państwa możliwość jej założenia, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą – pod adresem e-mail: yours@yoursfamilyoffice.pl,
telefon: 22 625 06 98

×