| 2021-02-17

Wykonawca testamentu – co kraj to obyczaj! Działaj zawczasu

Kiedy myślimy o mądrym rozdysponowaniu majątkiem na wypadek śmierci nasze pierwsze skojarzenie to testament, najlepiej notarialny, z powołaniem wykonawcy i wydaje się, że wszystko mamy pod kontrolą – zabezpieczone. Ale czy faktycznie to wystarczy?

Jeśli interesy i majątek testatora (spadkodawcy) są skoncentrowane w Polsce – dość łatwo dostosujemy postanowienia testamentowe do praktyki obrotu. Należy szczegółowo wskazać składniki majątku i związane z nimi rozrządzenia testamentowe oraz precyzyjnie opisać kompetencje wykonawcy testamentu. Schody pojawiają się, gdy masa spadkowa rozproszona jest w kilku krajach. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma odpowiednie sformułowanie testamentu – przede wszystkim wybór jurysdykcji, według której będzie się toczyć postępowanie spadkowe oraz możliwie najpełniejsze opisanie praw i obowiązków wykonawcy testamentu. Te ostatnie powinny być dostosowane do zasad obowiązujących w państwach, w których ulokowane są poszczególne składniki majątku spadkowego przeznaczone do rozdysponowania przez wykonawcę. W przeciwnym razie, brak odpowiedniego ułożenia dokumentu może przysporzyć niemałych trudności na etapie realizacji obowiązków wykonawcy, opóźnić lub nawet uniemożliwić odpowiednie wypełnienie woli testatora. Pamiętaj, że samo ustanowienie wykonawcy testamentu niczego nie gwarantuje, trzeba zrobić to tak, by działało w stosunkach międzynarodowych! Dlatego działaj zawczasu i identyfikuj ryzyka.

Czy sprawdziłeś już czy Twój Szwajcarski bank wykona postanowienia testamentu i pozwoli działać wykonawcy testamentu na Twoim rachunku? Czy małoletni spadkobiercy będą mieli dostęp do rachunku?

Sylwia Rozwandowicz, Aplikant adwokacki Kancelaria Panasiuk & Partners

×