| 2021-02-17
A może fundacja? W Liechtensteinie? Nie! W Polsce!

Fundacje to osoby prawne o specyficznym sposobie funkcjonowania. Nie są to spółki ani spółdzielnie, ale w pewnych okolicznościach mogą działać w podobny sposób. Ponadto po spełnieniu określonych warunków, dochody fundacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Ogólnym warunkiem, który należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia, jest wydatkowanie dochodów fundacji na realizację jednego celów statutowych (określonych w ustawie o CIT, np. działalność naukowa, oświatowa, czy w zakresie kultury i sportu). Co istotne, ze zwolnienia można skorzystać jeszcze przed wydatkowaniem […]

Czytaj więcej
×